Om MEDCOAT Hur används MEDCOAT? Frågor och svar Vad tycker användarna? Klinisk dokumentation Köpa MEDCOAT

Frågor & svar


Vad används MEDCOAT® till?

MEDCOAT® används för att förse tabletter med ett överdrag (dragering) som gör tabletter lättare att svälja och ger dem en behaglig smak.


Hur fungerar MEDCOAT®?

MEDCOAT® överdraget blir halt i munnen och innehåller salivstimulerande ämnen vilket tillsammans gör tabletter lättare att svälja. Drageringen kamouflerar även tabletters smak och ger dem en ny och god smak av citrus.


När ska man använda MEDCOAT®?

MEDCOAT® kan användas då man har svårt att svälja en tablett eller kapsel eller då man upplever att en tablett smakar illa.


Hur används MEDCOAT®?
image

Följ noggrant bruksanvisningen. För bästa resultat använd MEDCOAT® i rumstemperatur. Svälj dragerad tablett med vatten separat från andra tabletter så att den inte klibbar ihop med andra tabletter. För de som har svårt att svälja tabletter kan det underlätta ytterligare om den dragerade tabletten läggs långt bak på tungan innan man sväljer med vatten. När en applikator har använts kan den rivas av från kartan.


Hur dragerar man en delad tablett?

Delade runda eller avlånga tabletter skall tryckas igenom enligt figuren nedan. Observera att inte alla tabletter får delas.

image2
Hur många tabletter räcker en förpackning MEDCOAT® till?

MEDCOAT 10-pack innehåller en karta med 10 applikatorer medan MEDCOAT 30-pack innehåller 3 kartor med vardera 10 applikatorer. Varje applikator (10 st per karta) kan användas för att dragera två små eller en stor tablett. Då endast en tablett skall tas per tillfälle eller vid stora tabletter skall en ny applikator användas för varje dragering. När två tabletter ska användas för en applikator så trycker man först igenom en tablett och vrider loss den. Efter det kan man vanligtvis trycka igenom en till tablett så länge tabletten inte är allt för stor. Svälj de dragerade tabletterna en och en med vatten eftersom de annars kan fastna i varandra.

För vilka tabletter och kapslar kan MEDCOAT® användas?

MEDCOAT® kan användas för tabletter och kapslar av olika form och typ som ska sväljas hela eller delade. Svälj dragerad tablett tillsammans med rekommenderad mängd vatten kort efter drageringen.

Vilka kan använda MEDCOAT®?

MEDCOAT® kan användas av vuxna och av barn från och med att de skall börja svälja hela eller delade tabletter. Ofta kan barn lära sig att svälja mindre tabletter från 3-4 års ålder. Observera att inte alla tabletter får delas. Rådgör med din läkare eller med ditt apotek vid osäkerhet.

Vilka brukar ha svårt att svälja tabletter?

Barn har ofta svårt att svälja illasmakande läkemedel som penicillin och äldre kan ha svårt att svälja tabletter beroende på muntorrhet eller dysfagi (sväljsvårigheter). Många friska vuxna har också ofta svårt att svälja tabletter. I en stor Norsk studie uppgav ca 25% i åldern 20-69 år att de hade svårt att svälja tabletter. Problem kan även uppkomma i samband med exempelvis en halsinfektion.

Vilka tabletter brukar vara svårsvalda?

Stora, illasmakande och odragerade tabletter brukar vanligtvis anses vara speciellt svåra att svälja.

När ska MEDCOAT® inte användas?

Använd inte MEDCOAT® om du är allergisk (överkänslig) mot någon av ingredienserna i MEDCOAT®. Använd inte MEDCOAT® med tuggtabletter, tabletter som måste smälta i munnen, tabletter som måste lösas i vatten eller tabletter och kapslar som måste tas med enbart kranvatten. MEDCOAT® kan användas av barn från och med att de skall börja svälja hela eller delade tabletter. Ofta kan barn lära sig att svälja mindre tabletter från 3-4 års ålder. Observera att inte alla tabletter får delas. Rådgör med din läkare eller med ditt apotek vid osäkerhet.

Hur skall MEDCOAT® förvaras?

Förvara MEDCOAT® i rumstemperatur inuti tillsluten förpackning (påse). Öppnad förpackning är återförslutningsbar. Skyddas mot solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hur länge håller MEDCOAT®?

Bäst före datum för finns tryckt på baksidan av förpackningen (påsen). Använd MEDCOAT® inom två månader från det att förpackningen (påsen) öppnats.

Hur ska MEDCOAT® källsorteras?

Sortera påsen som en plastförpackning. Övrigt avfall ska slängas i hushållssoporna.

Är MEDCOAT® säkert att använda?

MEDCOAT® drageringen löses upp snabbt efter det att tabletten har svalts (efter ca 45 sek.) och innehåller endast livsmedelsklassade ingredienser som inte är kända för att interagera med läkemedel. Varje dragering väger ca 0,2 g.

Gör MEDCOAT® verkligen tabletter lättare att svälja?

I en studie genomförd bland patienter med problem att svälja tabletter uppgav 98% att det var lättare att svälja tabletter dragerade med MEDCOAT® jämfört med likadana tabletter utan dragering. I studien uppgav även 100% att MEDCOAT® helt kunde kamouflera smaken på en bitter tablett. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pharmacy World & Science (Pharm World Sci 2010;32:420-423). Studien finns på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20524068

Vad innehåller MEDCOAT®?

MEDCOAT® innehåller; Sötningsmedel (maltitolsirap), vegetabiliskt fett, surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, naturligt färgämne (kurkumin), naturliga aromer.

Innehåller MEDCOAT® gluten, laktos eller soja?

Nej, MEDCOAT® innehåller inte gluten, laktos eller soja.

Är MEDCOAT® sockerfri?

Ja, MEDCOAT® är sockerfri och istället sötad med maltitolsirap.

Innehåller MEDCOAT® artificiella smak- eller färgämnen?

Nej, MEDCOAT® Tablettöverdrag innehåller endast naturliga smak- och färgämnen.

Hur får man bort MEDCOAT® drageringen från en tablett?

Använd en torr servett för att ta bort MEDCOAT® dragering från en tablett eller kapsel.

Varför finns det inte tabletter med MEDCOAT® dragering redan från början?

Appliceringstekniken för MEDCOAT® lämpar sig endast för manuell dragering.